Arbi jokes - HindiJokes.Mobi
Abhishek Singh Soni: 4 years ago
ra'aa rajul 'iielan min " alqadim waljadid almahmul takhudh athnyn "
dhahab 'iilaa aleunwan. lm yakun hunak 'ay matjar , waqafat athnyn min alssbbiat suyil ean al'iielana. 'akhadh wahid minhum min musdisih , waqal: " kan ladayna ahd al'iielanat. jariatan , jadidat takhudh min aleumr, wayudhhib almahmul . "
Abhishek Singh Soni: 4 years ago
alzawjata: 'iidha kan laday alwaqta, walnnas yahtarimunani kathirana.
alzwj: alnnas yakhafun 'an 'arak .
alzwjt: limadha ?
alzwj: 'an yaqul ` ainzuruu, al'aswa hu 'an yati " .